اخبار ورق کامپوزیت

  • Construction HTML Template

    گروه تولـیدی طــلوع ، اسپانسر رسمــی شـانزدهــمیـن نمایشـگاه بیـن المـللی صـنعت سـاختمان

    گروه تولـیدی طــلوع ، اسپانسر رسمــی شـانزدهــمیـن نمایشـگاه بیـن المـللی صـنعت سـاختمان اهداف برگزاری نمایشگاه: 1: برگزاری نمایشگاهی متفاوت مطابق با نیاز مشارکت کنندگان و مخاطبان صنعت ساختمان و تاسیسات 2:حرکت در مسیر توسعه اقتصادی صنعت ساختمان و تاسیسات از طریق رونق بخشی، پویایی و خروج از رکود 3:معرفی‌ آخرین توانمندی‌ها و فناوری‌ها در عرصه صنعت ساختمان و صنایع وابسته [...]

  • Construction HTML Template

    گروه تولـیدی طــلوع حــامی بـاشـگـاه فـرهـنگی ورزشـی گــونـاگــون

    قوانین و نحوه کسب درآمد در باشگاه‌های ورزشی براساس قوانین کلی فدراسیون‌ها، کنفدراسیون‌ها، انجمن‌ها، سازمان‌ها و وزارت خانه‌های ورزشی، راه‌های کسب درآمد یک باشگاه ورزشی می‌بایست در چارچوب ورزش و مسائل فرهنگی پیگیری شوند. این روش‌های تجاری به غیر از اینکه نباید قوانین کشورها و مناطق را زیر پا گذارند، همچنین نباید از محدوده فرهنگ و ورزش نیز خارج شوند. البته باشگاه‌هائی که به شرکت‌های سهامی تبدیل شده‌اند و یا به بازار بورس کشورشان یا بازار بورس بین‌المللی راه پیدا کرده‌اند، در چارچوب فعالیت خود می‌توانند تجارت‌هائی دیگری نیز انجام دهند. [...]

برای تماس مستقیم و دریافت پشتیبانی از طریق گروه تولـیدی طــلوع فرم مندرج در لینک روبرو را به دقت پرنمایید.