اخبار طلوع باند

هجـدهمین نمایشـگاه بیـن المـللی صـنعت سـاختمان مرداد 97

گروه تولـیدی طــلوع ، اسپانسر رسمــی هجـدهمین نمایشـگاه بیـن المـللی صـنعت سـاختمان

اهداف برگزاری نمایشگاه:

1: برگزاری نمایشگاهی متفاوت مطابق با نیاز مشارکت کنندگان و مخاطبان صنعت ساختمان و تاسیسات
2:حرکت در مسیر توسعه اقتصادی صنعت ساختمان و تاسیسات از طریق رونق بخشی، پویایی و خروج از رکود
3:معرفی‌ آخرین توانمندی‌ها و فناوری‌ها در عرصه صنعت ساختمان و صنایع وابسته
4:ایجاد فرصت مناسب برای تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات جهت ارتباط با مخاطبان
5:بستر سازی جهت تبادل تجربیات و تعامل اطلاعات میان مشارکت کنندگان و ایجاد رقابت سالم
6:در بر گیری و تنوع کالایی بالا در این نمایشگاه از تولید کلان تا خدمات ریز در یک مکان
7:ارائه خدمات استثنایی برای مشارکت کنندگان جهت تعامل با متقاضیان از طریق تهاتر
8:برگزاری نمایشگاهی هدفمند با شرایط حضور نسبتا یکسان از لحاظ جانمایی برای تمامی‌ مشارکت کنندگان
9:تأمین رضایت مشارکت کنندگان از طریقه تأمین مخاطبین متخصص و مخاطبین عام با تبلیغات هدفمند.

بــرای دانـلود تصـاویر نـمایشگاه ایـنجـا را کـلیـک کـنـید

برای تماس مستقیم و دریافت پشتیبانی از طریق گروه تولـیدی طــلوع فرم مندرج در لینک روبرو را به دقت پرنمایید.